BURDUR KARAMANLI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MTAL Kantin İhale İlanı

İHALE İLANI

A-İHALENİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR.

Madde  1 – İş sahibi idareye ilişkin bilgiler:

a-Adı  : Karamanlı MTAL Okul Aile Birliği.

b-Adresi : Hürriyet Mahallesi Yeşilova  Caddesi Nu:42 Karamanlı/BURDUR

c-Telefon numarası : 248 5313180

Madde  2 ­– İhale konusu işe ilişkin bilgiler :

a-Adı  : Karamanlı MTAL kantini

b-Miktarı ve Türü : 38 m2 kantin

c-Yapılacağı yer  : Karamanlı MTAL.

Madde  3 – İhaleye İlişkin Bilgiler:

a-İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun  51/g maddelerine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.

b-İhalenin yapılacağı adres : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü.

c-İhale Tarihi ve saati : 22/12/2017   saat:15.30

d-Muhammen bedel  : 200,00 TL.

B-İHALEYE KATILIMA İLİŞKİN HUSUSLAR:

Madde  4 – İhaleye katılacak olanlardan istenen Belgeler:

a-Nüfus cüzdanı örneği.

b-Sabıka kaydı.

c-İkametgah belgesi.(Burdur il sınırları içerisinde ikamet etmek.)

ç-Vergi kimlik no.

d- Kantinin işletilmesinde meslekî ve teknik eğitim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık ve iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip ve öğrenci psikolojisine uyum sağlayabilecek kişiler istihdam edilir. Çalışan kişilerin bu özelliklere haiz olmaması hâlinde birlikçe gerekli önlemler alınır.( belgeler ihaleye katılan şahsın kendi üzerinde olması gerekir.)

e-Eğitim ve ortamına ve öğrenci psikolojisine uyum sağlayabilecek kişiler istihdam edilir. İstihdam edilen kişilerden ilgili mevzuatta belirtilen sürelerde hijyen eğitim belgesi istenir.

f-Geçici teminat alt limiti 72,00 TL dir. Malmüdürlüğüne yatırılarak makbuz ihale aşamasında komisyona sunulacaktır.

g-Kantin ihalesine gerçek kişiler katılabilir. Şirketler, vakıflar ve birlikler katılamazlar.

h-Vergi borcu olmadığına dair belge. (Malmüdürlüğünden alınacak)

ı-Sağlık raporu.

i-SGK borcu olmadığına dair belge.

j-Üzerinde  başka bir kantin olmadığına dair kantinciler odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olup-olmadığına dair belge.

C-İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

a-    Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan dolayı hükümlü bulunanlar ile kamu haklarından yoksun bırakılanlar,

b-   İhale komisyonu başkanı ve üyeleri ile Birliğin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin üçüncü dereceye kadar olan yakınları,

c-    Okul idaresinin yakınları ihaleye katılamaz.

d-   Üzerinde ihale olanlar ikinci defa katılamazlar,

D- ÖZEL ŞARTLAR:

a-    Kantin 08.00 – 17.00 saatleri arası açık tutulur. Öğretmenlerin, idarenin çay ve diğer siparişleri istenilen yere servis yapılır.

b-   Okul idaresinin uygun gördüğü (Toplantı, seminer, bayram, gibi gün/gecelerde) kantin açık tutulur.

c-Kantinde öğrenci sağlığına ve gıda kodeksine uygun gıda maddeleri, tost, döner, ayran, çay, çay çeşitleri, meşrubat, meşrubat çeşitleri, meyve suları (Gazlı içecekler, cips hariç) her türlü kırtasiye malzemesi bulundurulur.

d-Kantinde satılan gıda ve diğer ürünler piyasadan aşağı fiyatta satılacak.(Okul Müdürlüğünün bilgisi dahilinde)

 

                                                                                                      İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 

Pazar Mah.Özel İdare Bin.Kat/1 Karamanlı / BURDUR - 0-248-5313990

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.